Dinsdag 12 november 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.vaststellen agenda (start vergadering bij aanvang pauze plenair circa 16.30 uur)

2.Raad van Europa Conferentie van Voorzitters van parlementen

Terugkoppeling door de Kamervoorzitter

3.Ambassadeursconferentie

Uitnodiging en inventarisatie

4.21.501-02, BD

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen