Dinsdag 28 mei 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Terugblik op de werkzaamheden van de commissie EUZA in de afgelopen Kamerperiode

Bespreking

3.35.078, D

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening; Staat van de Europese Unie 2019

Bespreking

4.21.501-02, AR

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

6.Rondvraag


Korte aantekeningen