Dinsdag 21 mei 2019, commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35.126, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake transparantiebeleid van de Raad; Transparantie in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

3.Mededelingen en informatie

4.Rondvraag


Korte aantekeningen