Dinsdag 21 mei 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E190001

Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen