Dinsdag 14 mei 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.IPC Toekomst van Europa, 1 - 2 april 2019, Roemenië

Terugkoppeling door de delegatieleden

4.21.501-02, AP

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

6.Rondvraag


Korte aantekeningen