Dinsdag 23 april 2019, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.COM(2019)163

Commissiemededeling voor verdere versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Stand van zaken en mogelijke volgende stappen

Procedure

3.Rondvraag


Korte aantekeningen