Dinsdag 12 maart 2019, commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E190004

Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.Rondvraag


Korte aantekeningen