Dinsdag 12 maart 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Bezoek aan Londen inzake Brexit van Kamervoorzitter in IPU-verband (o.v.)

Mondeling verslag door de Kamervoorzitter

3.35.084 (Verzamelwet Brexit)

Inbreng voor het verslag

4.Questionnaire 31st Bi-annual Report COSAC

Bespreking van de ambtelijk voorbereide beantwoording

5.Werkbezoek Parijs, 13 en 14 maart 2019

Bespreking

6.21.501-02, AG

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

7.21.501-02, AH

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 maart 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

8.21.501-02, AI

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 maart 2019

10.Rondvraag


Korte aantekeningen