Dinsdag 4 december 2018, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

9.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen