Dinsdag 23 januari 2018, commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.Deskundigenbijeenkomst toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

4.Rondvraag


Korte aantekeningen