Dinsdag 19 december 2017, commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E170023

Voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg (34850, A)

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen