Dinsdag 17 januari 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.COSAC Voorzittersconferentie, 22-23 januari 2017

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties bij het conceptprogramma

4.Staat van de Europese Unie

Brief inzake aanbieding Staat van de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2017

Bespreking

5.Modernisering comitologieprocedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen