Dinsdag 30 oktober 2012 13.15 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Financiën (FIN)bespreking

herziene conceptaanvraag van de Eerste Kamer aan de Afdeling advisering van de Raad van State ex artikel 21a van de Wet op de Raad van State


Vergaderstukken