Dinsdag 9 oktober 2012 14.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

bijeenkomst XLVIII COSAC, 14-16 oktober 2012 in Nicosia

bespreking

gesprek met Nederlandse Europarlementariërs op 30 oktober 2012

vaststellen

brief aan de regering met betrekking tot het halfjaarlijks rappel toezeggingen bij

terugkoppeling

vierde zitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 1-5 oktober 2012 


Vergaderstukken