Dinsdag 11 september 2012 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor BDO, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

verslag schriftelijk overleg van 24 augustus 2012 over de Brighton-verklaring betreffende de rol en toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EK 33.000 V, AE)

bespreking

conceptantwoorden op de questionnaire ten behoeve van het 18e bi-annual report van de COSAC 

bespreking

mogelijk gesprek met de Nederlandse Europarlementariërs 


Vergaderstukken