Dinsdag 3 juli 2012 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)terugkoppeling

plenaire bijeenkomst Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE), 25-29 juni 2012

bespreking 

brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 juni 2012 over het verslag van de bijeenkomst van het comité van ministers van de Raad van Europa op 23 mei 2012 in het kader van

bespreking

brief van 26 juni 2012 van de bewindslieden van Buitenlandse Zaken over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni 2012 in het kader van


Vergaderstukken