Dinsdag 5 juni 2012 16.45 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2012 met speech van de minister van Veiligheid en Justitie gehouden tijdens de informele ministersconferentie in Brighton

voorbereiding gesprek

hedenmiddag met de Algemene Rekenkamer


Vergaderstukken