Dinsdag 15 mei 2012 14.30 - 15.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)mondeling overleg

gezamenlijk met leden van de delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa met de minister van Buitenlandse Zaken over onder andere de geannoteerde agenda (EK 33000V, X) van de zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 23 mei 2012 en de brief van de minister van Veiligheid & Justitie van 11 mei 2012 over de Brighton Verklaring (EK 33000 V, Y).


Vergaderstukken