Dinsdag 17 april 2012 14.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking en advisering Kamervoorzitter 

conceptconclusies Voorzittersconferentie inzake de parlementaire dimensie van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Buitenlands Beleid (GVBV)/ Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB)

bespreking

verslag van een schriftelijk overleg (EK 33.000 V, R) met de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 28 maart 2012, voor zover deze ziet op toezegging T01196 bij


Vergaderstukken