Dinsdag 3 april 2012 17.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

van de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 20 maart 2012 (EK 33001, B)in reactie op de brief van van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Europese Zaken van de Tweede Kamer d.d. 10 februari 2012 (EK, 33001/32125, A) over

bespreking

van de brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 27 maart 2012 (EK 33.000 V, R) in verband met de status van diverse toezeggingen voor zover betrekking op toezeggingen gedaan aan de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties. 

bespreking

mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan de vergadering van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 23 mei 2012.


Vergaderstukken