Dinsdag 20 maart 2012 circa 15.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking en evaluatie

werkbezoek aan Brussel 4-5 maart 2012

bespreking

beleidsdebat Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)/ Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) op 13 maart 2012

bespreking

verslag schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 16 maart 2012 inzake de aanbieding van BNC-fiches aan de Eerste Kamer (EK, 22112, FJ)


Vergaderstukken