Dinsdag 21 februari 2012 circa 14.45 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC-fiches regering)

mondelinge terugkoppeling

COSAC-voorzittersbijeenkomst 29-30 januari 2012 te Kopenhagen door mevrouw Strik, bespreking questionnaire 17th bi-annual report en inventarisatie XLVII COSAC-conferentie op 22-24 april 2012 te Kopenhagen.


Vergaderstukken