Dinsdag 14 februari 2012 15.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC-fiches regering)

Mogelijkheid briefing Algemene Rekenkamer over het EU-trendrapport/Rapport bij de EU-lidstaatverklaring van Nederland


Vergaderstukken