Dinsdag 31 januari 2012 circa 14.15 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)procedure (aangehouden op 17 januari 2012 )

terugkoppeling

plenaire bijeenkomst Parlementaire Assemblee Raad van Europa 23-27 januari 2012

bespreking

status van diverse toezeggingen aan de hand van de brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 24 januari 2012 (33000 V, G)


Vergaderstukken