Dinsdag 6 december 2011 13.45 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)voorbeiding

werkbezoek aan Brussel op 4-5 maart 2012 ter voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen 2012

kennismakingsgesprek

met de heer Jan Nico Overbeeke, Permanente Vertegenwoordiger van beide Kamers der Staten-Generaal bij de Europese instellingen in Brussel


Vergaderstukken