Dinsdag 16 maart 2010 13.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 maart 2010 als reactie op de brief van de commissie van 2 februari 2010 inzake de Commissiemededeling over de toepassing van Richtlijn 2004/23/EG tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (E100004)

bespreking

stand van zaken rondetafelgesprek EPD op 22 maart 2010


Vergaderstukken