Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie TCARO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact