Bronnen bij E110079 - Voorstel voor een verordening tot herziening van het EU-besluit inzake de bewaking van de uitstoot van broeikasgassen