Bronnen bij E080093 - Voorstel voor een Richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Herschikking) • Pb EU L122 openbaarmaking Europese Commissie - 2009/38/EG
  16 mei 2009
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 39061/KvD/PB
  7 oktober 2008
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 39030/KvD/KL
  30 september 2008
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 683
  3 september 2008
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)419
  2 juli 2008