Bronnen bij E080092 - Mededeling: ´Een hernieuwde inzet voor een sociaal Europa: versterking van de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale integratie´  • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 39030/KvD/KL
    30 september 2008
  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 682
    3 september 2008
  • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)418
    2 juli 2008