Bronnen bij E060089 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels • Verordening (EG) nr. 987/2009 openbaarmaking Europese Commissie - Pb EU :284
  30 oktober 2009
 • brief minister met toelichting Tweede Kamer - 21.501-31, nr. 183
  29 juni 2009
 • brief minister met toelichting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 21.501-31, nr. 182
  22 juni 2009
 • notitie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 21.501-31, nr. 176
  8 juni 2009
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA-PROV(2009)0223
  22 april 2009
  www.europarl.europa.eu/...
 • Gewijzigd voorstel commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)647
  14 oktober 2008
 • verslag van raad Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 13405/08
  2 oktober 2008
 • raadsdocument Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 10414/08
  10 juli 2008
 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA-PROV(2008)0348
  9 juli 2008
  www.europarl.europa.eu/...
 • advies European Data Protection Authorities - Advies EDPS
  26 april 2007
 • verslag van raad Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 21501-31, 117
  9 januari 2007
 • verslag van raad Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 15487/06
  1 december 2006
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36939/N/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36795/N/TV
  17 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 445[6]
  22 mei 2006
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)16
  31 januari 2006