Bronnen bij E050094a - Voorstel voor een besluit betreffende het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) - Voor een rechtvaardige samenleving • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36795/N/TV
  17 oktober 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36623/KvD
  5 september 2006
 • Pb EU L146 openbaarmaking Europese Commissie - Besluit nr. 771/2006/EG
  31 mei 2006
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 391[1]
  6 september 2005
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)225
  1 juni 2005
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2005)690
  1 juni 2005