Bronnen bij E040099 - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Parlement betreffende de doorgifte van persoonsgegevens (PNR-gegevens): Een allesomvattende EU-aanpak