Bronnen bij E040047 - Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 • openbaarmaking Europese Commissie - Verordening (EG) nr. 647/2005
  4 mei 2005
 • Mededeling inzake voorgestelde verordening commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)752
  16 november 2004
 • brief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - DBO-CB-U-2487445
  5 juli 2004
 • brief Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 131027.5A
  29 april 2004
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34122/N/LA
  20 april 2004
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 307[7]
  19 februari 2004
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)468
  31 juli 2003