Bronnen bij E090251 - Beschikking waarbij LS worden gemachtigd in het belang van de EG het HNS-Verdrag te ratificeren  • Pb EG L337 openbaarmaking Europese Commissie - 2002/971/EG
    13 december 2002
  • standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0288
    11 juni 2002