Bronnen bij E090207 - Verordening tot vaststelling van een algemeen kader voor communautaire activiteiten ter vergemakkelijking v.d. totstandbrenging van een Europese justitiële ruimte in burgerlijke zaken