De Europese Unie heeft een "pact voor de jeugd" waarin de gemeenschappelijke beginselen van kansen voor jongeren zijn vastgelegd. Op Europees niveau wordt het recht van jongeren op gelijke kansen om deel te nemen aan alle aspecten van de maatschappij, zoals in het onderwijs en opleiding, geschikte banen, sociale zekerheid en huisvesting, verdedigd. De Europese Unie kent het programma "Jeugd in Actie" waarmee de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij wordt bevorderd.