In de Europese Verdragen zijn afspraken gemaakt tussen de Europese lidstaten en de Europese instellingen wie bevoegdheid heeft op welk beleidsterrein. Het is mogelijk dat de EU exclusieve bevoegdheid heeft op een beleidsterrein, of dat alleen de lidstaten dat hebben en ook zijn er mogelijkheden voor gedeelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.