Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsappreciatie Witboek over exportcontrole (Kamerstuk 22112-3902) (TK, 3939)