Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode januari tot en met maart 2024 op het gebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (TK, 3937)