Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie over het Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (Kamerstuk 22112-3886) (TK, 3935)