Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU- raadplegingen Q4 2023 (TK, 3921)