Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling EU-klimaatdoelstelling 2040 (TK, 3916)