Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Akkoord over definitieve tekst Europese verordening mediavrijheid (TK, 3914)