Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Herziening richtlijn rivierinformatiediensten (TK, 3912)