Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI (TK, 3908)