Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen (TK, 3784)