Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling voortgang en koers EU-missies Horizon Europe (TK, 3781)