Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747) (TK, 3768). .

15 september 2023

Bijlage