Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid (TK, 3775)